Privacy Policy

Omnicon Creation geeft veel om jouw privacy. We zijn ons ervan bewust dat je vertrouwen in ons stelt. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over jou en jouw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen de gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen we uit op welke wijze wij jouw gegevens opslaan en hoe wij jouw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten je hebt met betrekking tot de aan ons verstrekte persoonsgegevens.

WordPress Website

Onze website is ontwikkeld met software van WordPress. Sommige persoonsgegevens die ten behoeve van onze product- en dienstverlening beschikbaar worden gesteld, worden met deze partij gedeeld. WordPress gebruikt deze gegevens om klant profielen of bestelling alerts aan te maken binnen onze website, of om andere informatie, zoals ingevulde contactformulieren met ons te kunnen delen.

WooCommerce Webshop

Onze webshop is ontwikkeld met software van WooCommerce. Sommige persoonsgegevens die ten behoeve van onze product- en dienstverlening beschikbaar worden gesteld, worden met deze partij gedeeld. WooCommerce heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden wat betreft het aanmaken van bestellingen of klantprofielen, zij zullen gegevens nooit gebruiken voor een ander doel.

Antagonist Webhosting en Diensten

Wij hebben voor onze webhosting gekozen voor Antagonist. Sommige persoonsgegevens die ten behoeve van onze product- en dienstverlening beschikbaar worden gesteld, worden met deze partij gedeeld. Antagonist heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen. Antagonist heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons email verkeer vertrouwelijk.

Mollie Betalingsplatform

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webshop maken wij gebruik van het platform van Mollie.  Mollie verwerkt je naam, adres en woonplaatsgegevens en je betaalgegevens zoals bankrekening- of creditcardnummer. Mollie behoudt zich het recht voor  om gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door je  browser worden opgeslagen op je computer.  Deze cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. Je kunt je browser ook zodanig instellen dat je tijdens het winkelen bij Omnicon Creation geen cookies ontvangt.

Gercon Administratie & Adviesbureau

Ten behoeve van onze boekhouding en administratie maken we gebruik van Gercon Administratie & Adviesbureau. De gegevens worden vertrouwelijk behandeld en beveiligd opgeslagen.

Post NL Verzenden en Logistiek

Onze bestellingen worden verwerkt door Post NL. Voor het leveren van bestellingen is het daarvoor noodzakelijk dat wij je naam, adres en woonplaats gegevens met deze organisatie delen. Post NL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat Post NL onderaannemers inschakelt of dat wij genoodzaakt zijn een andere organisatie voor de verwerking van de bestelling te kiezen, worden uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking gesteld.

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de bestelling of opdracht die wordt verstrekt. Als je gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op verzoek – op een later moment contact met je op te nemen, vragen wij hiervoor expliciet toestemming. Je gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je (eventuele) toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Omnicon Creation en heb je het recht op gegevens overdraagbaarheid. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevens overdraagbaarheid of heb je andere vragen stuur dan een mail naar info@omniconcreation.com. Omnicon Creation zal zo spoedig mogelijk reageren op jouw vraag of verzoek.

Bewaartermijn van je gegevens

Wij bewaren je gegevens zolang je klant van ons bent. Dit betekent dat wij je klantprofiel bewaren totdat je aangeeft niet langer van onze diensten of producten gebruik wenst te maken. Op grond van administratieve verplichtingen dienen wij facturen met (persoons-) gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij volgens een wettelijke termijn bewaren.

Beveiliging persoonsgegevens

Omnicon Creation neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik , neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens.

Wijzigingen in Privacy Policy

Omnicon Creation behoudt zich het recht om ten alle tijden de privacy policy te wijzigen. Op deze pagina vindt je altijd de meest recente versie.

Contactgegevens

Omnicon Creation
Roosendaalsestraat,16
4724AC Wouw
Nederland

info@omniconcreation.com